CD Celebrating South Africa

€ 10,00

Khayelitsha United Mambazo Choir

Tracklist:
Uhozana (We glorify) / Ljubane (Run away) / Hello my baby / Ithembalam (Hope) / Baba Mandela / Homeless / Siqoqe (Put us together) / Isikorokoro (Old car) / Amagugu (You die alone) / Shosholoza (Go forward) / Jikisaka (Turn things around) / Nkosi Sikelel' iAfrika - National anthem / Bonus track: Something inside